El Nam -verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan El Nam Oy:n (jäljempänä ”El Nam”) omistamiin verkkosivustoihin ja niillä esitettyyn verkkosisältöön (jäljempänä yhteisesti ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille tietoa El Nam:n tuotteista ja palveluista. Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Henkilötietojen käsittely

El Nam käsittelee asiakkaiden henkilötietoja mm. palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käyttäjä voi tutustua tarkemmin henkilötietojen käsittelyyn El Nam:n Asiakasrekisterin tietosuojaselosteella.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Palveluun

Palvelu ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat El Nam:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön pidätetään, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa tai muualla Palvelussa erikseen myönnetty. Palvelun käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Palvelussa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman El Nam:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Verkkopalvelussa mahdollisesti julkaistavia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

El Nam:n vastuu

El Nam ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Palvelun käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta informaatiosta. El Nam ei takaa Palvelun saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, El Nam ei vastaa mistään Palvelun käytöstä tai sen estymisestä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. El Nam ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Evästeet

El Nam käyttää Palvelussa evästeitä (ns. cookie-toiminto). Eväste on Palvelun käytön yhteydessä käyttäjän selaimeen tallennettava tekstitiedosto. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. El Nam voi kerätyn tiedon avulla kehittää Palvelua entistä kiinnostavammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Asiakas voi kytkeä pois evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajalta. El Nam suosittelee evästeiden käyttöä Palvelussa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saamiseksi.

Muutokset

El Nam saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.

Etusivulle