El Nam Oy:n Lahjakortin käyttöä koskevat ehdot

El Nam lahjakortti (jäljempänä ”Lahjakortti”) on El Nam Oy:n (jäljempänä ”El Nam”), y-tunnus 2630813-4, osoite Linnankatu 34, 20100 Turku, asiakkaalle myöntämä lahjakortti, johon sovelletaan näitä Lahjakortin käyttöä koskevia ehtoja. Lahjakortti ei ole henkilökohtainen. Käyttämällä Lahjakorttia asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Lahjakorttia voi käyttää ostoksiin kaikissa El Nam -ravintoloissa. Lahjakortin arvo on merkitty Lahjakorttiin ja se on joko 5 €:n tai 10 €:n arvoinen. Jos asiakas haluaa tehdä ostoksen, jonka hinta ylittää Lahjakortin arvon, asiakkaan tulee maksaa El Nam:lle erikseen Lahjakortin saldon ja ostoksen hinnan välinen erotus.

Asiakas voi ostaa Lahjakortin, jonka arvo on joko 5 € tai 10 €, El Nam-ravintoloista. Lahjakortin käytöstä ei veloiteta erillisiä kustannuksia.

El Nam voi jakaa Lahjakortteja asiakkailleen lahjana tai palkintoina järjestetyistä kilpailuista.

Lahjakortin voimassaoloaika alkaa sen myyntipäivästä. Lahjakortti on voimassa kuusi (6) kuukautta Lahjakortin myyntipäivästä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia El Nam:lta, mikäli asiakas ei ole käyttänyt Lahjakorttia sen voimassaoloajan aikana. El Nam kerää takaisin asiakkaalta käytetyt Lahjakortit sekä Lahjakortit, joiden voimassaoloaika on päättynyt.

Lahjakortti on käytettävä kokonaan kerralla. Lahjakorttia ei voi jakaa useampaan ostoskertaan eikä käyttämättä jäänyttä summaa anneta takaisin rahana. Lahjakorttia ei myöskään voi vaihtaa rahaksi. El Nam ei vastaa hävinneistä, vahingoittuneista tai varastetuista Lahjakorteista eikä korvaa näitä uusilla Lahjakorteilla. El Namilla on oikeus mitätöidä Lahjakortti epäillessään Lahjakortin väärinkäytöstä.

Etusivulle