Verkkopalvelun käyttöehdot

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

El Nam Oy kuuluu osana Hesburger-ryhmään ja näitä verkkopalvelun käyttöehtoja noudatetaan elnam.fi – verkkosivuilla.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Hesburgerin omistamiin verkkosivustoihin ja niillä esitettyyn verkkosisältöön (jäljempänä yhteisesti ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille tietoa Hesburgerin tuotteista ja palveluista. Hesburger tarkoittaa jäljempänä Burger-In Oy:tä, AS Hesburgeria, RigaBurger SIA:a, Hes-Pro Vilnius UAB:tä, Bulgarian Burger EOOD:tä ja muita Hesburger-yritysryhmään omistuksellisesti kuuluvia yrityksiä.

Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Henkilötietojen käsittely

Hesburger käsittelee asiakkaiden henkilötietoja mm. palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käyttäjä voi tutustua tarkemmin henkilötietojen käsittelyyn Hesburgerin Asiakasrekisterin tietosuojaselosteella.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Palveluun

Palvelu ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Hesburgerin tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön pidätetään, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa tai muualla Palvelussa erikseen myönnetty.

Palvelun käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Palvelussa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Hesburgerin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Verkkopalvelussa julkaistavia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

Hesburgerin vastuu 

Hesburger ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Palvelun käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta informaatiosta.

Hesburger ei takaa Palvelun saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Hesburger ei vastaa mistään Palvelun käytöstä tai sen estymisestä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Hesburger ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Evästeet

Hesburger käyttää Palvelussa evästeitä (ns. cookie-toiminto). Eväste on Palvelun käytön yhteydessä käyttäjän selaimeen tallennettava tekstitiedosta. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Hesburger voi kerätyn tiedon avulla kehittää Palvelua entistä kiinnostavammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.

Hesburger kertoo tarkemmin käytössä olevista evästeistä erillisessä Evästekäytännössä.

Muutokset

Hesburger saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.